Tehnologia GenoQuick®

Tehnologia GenoQuick® se bazează pe detecția rapidă pe strip a ADN sau ARN izolat din proba biologică. Rezultatele sunt disponibile în doar 10 minute. Secvența ADN țintă amplificată (amplicon) va hibridiza cu sonda complementară care conține un situs marcat cu aur. Pe strip, complexul amplicon-sondă este ulterior atașat la situsul de legare, rezultatul reacției fiind apariția unei benzi caracteristice. Interpretarea rezultatelor este ușoară: dacă există o bandă specifică pe strip, bacteria sau markerul genetic urmărit sunt prezente în proba analizată.

Controalele interne incluse asigură calitatea rezultatelor.

Aparatura necesară tehnologiei GenoQuick

  1.  GenoXtract Extracție automată acizi nucleici
  2. GTQ-Cycler Amplificare PCR

Evaluarea și interpretarea rezultatelor se realizează vizual de către utilizator.