ANUNȚ DE ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII CONSULTANȚĂ ELABORARE CERERE DE FINANȚARE ȘI ANEXE și SERVICII CONSULTANȚĂ MANAGEMENT DE PROIECT

Comunicate de presă

Denumire solicitant: TOP DIAGNOSTICS SRL

Sediu social:  Bucuresti sector 1, Strada Sipotul Fantanilor, nr. 8, D+P+ET.1+ET.2

E-mail persoana de contact: raluca.rosca@topdiag.com

 

Tipul proiectului de investiții: Lucrari de constructii si/ sau achizitionarea de echipamente si dotari pentru realizarea unei unitati de cazare

 

Valoarea estimativa eligibila a proiectului de investitii propus: 4 mil. €– 4,5 mil. €

 

Program de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor – Apelul de proiecte POR/846/2/2 (2.2-IMM Apel 2020)

 

Locatia proiectului de investitii: Regiunea Sud-Muntenia, Judet Ialomita

 

Denumirea achizitiei: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

 

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE INCLUSIV ANEXE SI SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

 

Serviciile de consultanta se vor presta de catre consultant la sediul/ punctul de lucru al consultantului si/ sau locatia de implementare a investitiei (dupa caz).

 

Valoarea totala estimata a serviciilor de consultanta: 225.000 € + TVA

Pretul contractului (ofertat) nu se poate ajusta.

 

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1 Euro = 4.8318 Lei (august 2020)

 

ATRIBUIT:

  • Data contract: 29.10.2020
  • contract: 91
  • Moneda contract: RON
  • Valoare contract: 676.452 Lei plus TVA echivalentul a 140.000 Euro plus TVA
  • Nume contractor: FDI TOP CONSULT SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Aleea SLT. Adrian Carstea, Nr. 70, Bl. 35, ap.39, inregistrata la Registrul Comertului J40/11839/2010, CUI RO27044840

 

 

Data: 30.10.2020