Sysmex XN-9000/9100

Sistem automat complet integrat hematologie

Aplicații clinice inovatoare

Cu ajutorul citometriei în flux cu fluorescență, seria XN măsoară mai mult decât o hemogramă de rutină. Modulul analitic XN oferă un înalt standard de diagnostic: eritroblaștii sunt măsurați automat la fiecare hemogramă, iar formula leucocitară este din start cea corectă, precursorii granulocitari (IG) se numără automat în cadrul formulei leucocitare și, împreună cu sistemul
extrem de sensibil de avertizare din canalul XN-DIFF, permit scăderea numărului de frotiuri examinate la microscop și obținerea în mod automat a unor informații mai extinse.

Sunt disponibile aplicații suplimentare, inclusiv pentru cea mai simplă configurație XN, care se pot adăuga oricând, în funcție de necesitățile laboratorului; de exemplu: o serie de parametri utili în diagnosticul anemiei (aplicația RET), analiza automată a lichidelor biologice (aplicația BF), numărarea extrem de precisă a trombocitelor inclusiv în probele trombocitopenice (aplicația PLT-F).

Capacitate de procesare versatilă

Până la 9 module analitice echipate cu diverse aplicații de diagnostic pot fi conectate între ele precum și cu diferite componente care asigură fie înregistrarea, sortarea și arhivarea probelor, fie prepararea și colorarea automată a frotiurilor de sânge periferic, ori măsurarea automată a VSH-ului sau chiar analiza digitală a morfologiei celulelor sangvine.

Facilități software profesionale

Prin optimizarea proceselor, inclusiv a etapelor pre- și post analitice, standardizarea managementului tubului EDTA presupune administrarea probelor și a fluxului de date atât pentru probele de rutină cât și pentru probele speciale, cum sunt lichidele biologice, care trebuie analizate imediat.

XN-CBC (include determinarea eritroblaștilor) & XN-DIFF (include determinarea granulocitelor imature)

Sânge integral: 
număr total leucocite, % eritroblaști, număr absolut eritroblaști, număr total eritrocite, concentrație hemoglobină, hematocrit, volum eritrocitar mediu, hemoglobina eritrocitară medie, concentrația medie de hemoglobina, număr total trombocite, lărgimea distribuției eritrocitare – deviație standard, concentrație – coeficient de variație, % microcite, % macrocite, lărgimea distribuției trombocitare, volum trombocitar mediu, % macrotrombocite, plachetocrit, % neutrofile, număr absolut neutrofile, % eozinofile, număr absolut eozinofile, % bazofile, număr absolut bazofile, % limfocite, număr absolut limfocite, % monocite, număr absolut monocite, % granulocite imature, număr absolut granulocite imature


Cu licența RET (opțional)

% reticulocite, număr absolut reticulocite, reticulocite imature, fracție reticulocite cu fluorescență scăzută, fracție reticulocite cu fluorescență medie, fracție reticulocite cu fluorescență crescută, echivalentul de hemogblobină al reticulocitului, echivalentul de hemogblobină al eritrocitului, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, număr trombocite determinat optic

Cu licența PLT-F (opțional)

număr trombocite determinat cu fluorescență, fracție trombocite imature, număr absolut trombocite imature

Cu licența WPC (opțional)

Parametri evaluare status inflamator: limfocite reactive (%, #), limfocite cu sinteză de anticorpi (%, #), intensitate granulară neutrofile, intensitate reactivă neutrofile


Cu licența XN Stem Cells

% celule progenitoare, număr absolut celule progenitoare

Lichide biologice cu licența XN-BF    
număr total leucocite-BF, număr total eritrocite-BF, % mononucleare, număr absolut mononucleare, % polimorfonucleare, număr absolut polimorfonucleare, număr total celule nucleate
(optional)


Configurații:

 • XN 9100 (include SP 50), XN 9100 DI
 • XN 9000 (include SP 10), XN 9000 DI
 • Sistem complet integrat: minimum 2 module analitice XN, minimum 1 modul automat SP-10 sau SP-50 pentru prepararea și colorarea frotiurilor
 • XN 9000 este disponibil în 4 configurații de bază, toate fi ind modulare și scalabile, confi gurându-se în funcție de necesitățile laboratorului
 • Soluție de back-up inclusă
 • Software Extended-IPU inclus; softul controlează managementul probelor, precum și fl uxul de probe și date, asigurând deplina trasabilitate a probelor
 • Funcții Rerun & Reflex integrate
 • Viteza de lucru: 900 probe/oră (CBC+DIFF)
 • Aplicații clinice inovatoare disponibile: CBC + DIFF, RET,BF, PLT-F, WPC
 • Tehnologie: citometrie în flux cu fluorescență în toate profilurile de lucru
 • Volum probă: 88 μl
 • Posibilitate de conectare la modulul de morfologie digitală DI 60 care asigură citirea automată a frotiurilor (XN 9000 DI, XN 9100 DI).
 • Parametri: 30 parametri de diagnostic standard CBC + DIFF, 16 parametri de diagnostic opționali
Solicită mai multe informații