Sysmex XN-350

Analizor automat hematologie

Aplicatii clinice inovatoare

Seria Sysmex XN-L oferă un înalt standard de diagnostic,furnizând parametri cu relevanță clinică chiar și în cazul măsurării hemogramei CBC+DIFF, respectiv: precursorii granulocitari (IG) care se numără automat în cadrul formulei leucocitare, împreună cu informațiile despre limfocitele cu fluorescență crescută (HFLC – parametru de cercetare), ce asigură evaluarea rapidă a statusului inflamator și al infecțiilor.

Prin adaugarea aplicațiilor opționale, utilitatea în diagnosticul clinic este crescută:

 • Aplicația RET asigură măsurarea automată a reticulocitelor. Combinația corectă a parametrilor ilustrează tabloul complet al eritropoiezei și tendința de evoluție ulterioară.
 • Aplicația XN-BF asigură măsurarea standardizată și complet automată a lichidelor biologice de diverse tipuri în orice moment (7/24), fără a necesita pregătirea prealabilă a probei.
  Se pot analiza următoarele tipuri de lichide: lichid cefalorahidian, lichid peritoneal, lichid pleural, lichid
  sinovial, lichid de dializă peritoneală.

Capacitate de procesare versatile

Aplicații opționale pentru seria Sysmex XN-L:

 • Utilizarea aplicației opționale “L-WBC” (Low-WBC) crește gradul de încredere în rezultatele obținute atunci când sunt analizate probe leucopenice. Măsurarea L-WBC se poate selecta de la început pentru probele cunoscute ca potential leucopenice.
 • Aplicația “Speed-up” oferă posibilitatea unei viteze de lucru mărite a analizorului, respectiv 70 probe/oră.

Facilități software profesionale

În ultimele două decenii, sistemele Sysmex reperul pentru automatizarea zonei de lucru în domeniul hematologiei. Sysmex are o bogată experiență în ceea ce privește conceptul de sistematizare. Se bazează pe o capacitate de procesare versatilă ce permite creșterea productivității în laborator. Împreună cu facilitățile software profesionale, dezvoltate și perfecționate de Sysmex de-a lungul anilor, eficiența obținută astfel se măsoară inclusiv în economie de timp, timp alocat astfel activităților mai laborioase. Această competență dobândită și rafinată în timp a fost înglobată și în noua serie XN-L de analizoare.

Prin optimizarea proceselor, inclusiv a etapelor pre- și post analitice, standardizarea managementului tubului EDTA presupune administrarea probelor și a fluxului de date atât pentru probele de rutină cât și pentru probele speciale, cum sunt lichidele biologice, care trebuie analizate imediat.

Conceptul de software integrat al XN-L are 2 componente: IPU (Information-Processing Unit) ce reprezintă softwareul de bază pentru toate modulele analitice XN-L și Extended IPU (opțional) ce reprezintă un software avansat care cuprinde o serie de aplicații adiționale pentru managementul zonei de lucru hematologie.

Software-ul integrat XN-L IPU include de asemenea secțiunea “Support manager” ce garantează funcționarea sistemului în deplină siguranță. Aplicațiile “Interactive Services” și “Cycle-based Maintenance” permit inițierea automată a procedurilor de mentenanță ori de câte ori este necesar, iar unitatea de procesare a datelor (IPU) este protejată datorită “Application Security”. Aceste funcții rulează automat în softul analizorului fără a necesita atenția specială a utilizatorului.

Serviciul SNCS IQAS Online monitorizeaza în mod automat calitatea analizelor efectuate prin controlul de calitate extern, fără să necesite material de control sau măsurători suplimentare. Acest serviciu devine accesibil odată cu utilizarea sângelui de control dedicat XN-L. Deoarece este acreditat conform ISO 17.043 se poate utiliza ca schemă de control extern pentru acreditarea laboratorului.

Seria XN-L oferă soluții specilizate laboratoarelor ce furnizează un diagnostic de nișă:

 • Pediatrie: volum redus de probă (doar 25 μl), cu disponibilitatea măsurării implicite a IG și a HFLC
 • Centre de dializă: măsurarea parametrului Ret-He (aplicația RET) și analiza lichidului de dializă peritoneală (aplicația BF) pentru monitorizarea pacienților
 • Neurologie: analiza rapidă a lichidelor biologice (aplicația BF), disponibilă 24/7
 • Oncologie: măsurarea cu acuratețe a probelor leucocitopenice (aplicația L-WBC) pentru analize de încredere la pacienții supuși curelor de chimioterapie

XN-CBC & XN-DIFF (include determinarea granulocitelor imature)

Sânge integral: 
număr total leucocite, număr total eritrocite, concentrație hemoglobină, hematocrit, volum eritrocitar mediu, hemoglobina eritrocitară medie, concentrația medie de hemoglobina, număr total trombocite, lărgimea distribuției eritrocitare – deviație standard, concentrație – coeficient de variație, % microcite, % macrocite, lărgimea distribuției trombocitare, volum trombocitar mediu, % macrotrombocite, plachetocrit, % neutrofile, număr absolut neutrofile, % eozinofile, număr absolut eozinofile, % bazofile, număr absolut bazofile, % limfocite, număr absolut limfocite, % monocite, număr absolut monocite, % granulocite imature, număr absolut granulocite imature


Cu licența RET (opțional)

% reticulocite, număr absolut reticulocite, reticulocite imature, fracție reticulocite cu fluorescență scăzută, fracție reticulocite cu fluorescență medie, fracție reticulocite cu fluorescență crescută, echivalentul de hemogblobină al reticulocitului, număr trombocite determinat optic

Lichide biologice cu licența XN-BF (opțional)

număr total leucocite-BF, număr total eritrocite-BF, % mononucleare, număr absolut mononucleare, % polimorfonucleare, număr absolut polimorfonucleare, număr total celule nucleate
Producător: Sysmex

 • Tehnologie: citometrie în flux cu fluorescență WBC DIFF/RET
 • Volum probă: 25μl sânge integral; 70 μl sânge prediluat și lichide biologice
 • Viteză de lucru CBC + DIFF: 60 probe/oră; 70 probe/oră cu licența Speed-Up
 • Măsoară probă cu probă, din tuburi deschise
 • Are încorporată unitatea de procesare a datelor, inclusiv un ecran color tactil, astfel încât nu are nevoie de calculator separat
 • Parametri: 26 parametri de diagnostic standard CBC + DIFF, 14 parametri de diagnostic
 • opționali
 • Opțiuni disponibile: aplicații clinice RET, BF, licență Speed-up, licență L-WBC.
Solicită mai multe informații