Sysmex XN-1000

Analizor automat hematologie

Aplicații clinice inovatoare

Cu ajutorul citometriei în flux cu fluorescență, seria XN măsoară mai mult decât o hemogramă de rutină. Modulul analitic XN oferă un înalt standard de diagnostic: eritroblaștii sunt măsurați automat la fiecare hemogramă, iar formula leucocitară este din start cea corectă, precursorii granulocitari (IG) se numără automat în cadrul formulei leucocitare și, împreună cu sistemul extrem de sensibil de avertizare din canalul XN-DIFF, permit scăderea numărului de frotiuri examinate la microscop și obținerea în mod automat a unor informații mai extinse.

Sunt disponibile aplicații suplimentare, inclusiv pentru cea mai simplă configurație XN, care se pot adăuga oricând, în funcție de necesitățile laboratorului; de exemplu: o serie de parametri utili în diagnosticul anemiei (aplicația RET), analiza automată a lichidelor biologice (aplicația BF), numărarea extrem de precisă a trombocitelor inclusiv în probele trombocitopenice (aplicația PLT-F).

Facilități software profesionale

Prin optimizarea proceselor, standardizarea managementului tubului EDTA presupune administrarea probelor și a fluxului de date atât pentru probele de rutină cât și pentru probele speciale, cum sunt lichidele biologice, care trebuie analizate imediat.

XN-CBC (include determinarea eritroblaștilor) & XN-DIFF (include determinarea granulocitelor imature)

Sânge integral: număr total leucocite, % eritroblaști, număr absolut eritroblaști, număr total eritrocite, concentrație hemoglobină, hematocrit, volum eritrocitar mediu, hemoglobina eritrocitară medie, concentrația medie de hemoglobin, număr total trombocite, lărgimea distribuției eritrocitare – deviație standard, concentrație – coeficient de variație, % microcite, % macrocite, lărgimea distribuției trombocitare, volum trombocitar mediu, % macrotrombocite, plachetocrit, % neutrofile, număr absolut neutrofile, % eozinofile, număr absolut eozinofile, % bazofile, număr absolut bazofile, % limfocite, număr absolut limfocite, % monocite, număr absolut monocite, % granulocite imature, număr absolut granulocite imature

Cu licența RET (opțional)

% reticulocite, număr absolut reticulocite, reticulocite imature, fracție reticulocite cu fluorescență scăzută, fracție reticulocite cu fluorescență medie, fracție reticulocite cu fluorescență crescută, echivalentul de hemogblobină al reticulocitului, echivalentul de hemogblobină al eritrocitului, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, număr trombocite determinat optic


Cu licența PLT-F (opțional)

Număr trombocite determinat cu fluorescență, fracție trombocite imature, număr absolut trombocite imature


Cu licența WPC (opțional)

Parametri evaluare status inflamator: limfocite reactive (%, #), limfocite cu sinteză de anticorpi (%, #), intensitate granulară neutrofile, intensitate reactivă neutrofile


Cu licența XN Stem Cells

% celule progenitoare, număr absolut celule progenitoare

Lichide biologice cu licența XN-BF    
număr total leucocite-BF, număr total eritrocite-BF, % mononucleare, număr absolut mononucleare, % polimorfonucleare, număr absolut polimorfonucleare, număr total celule nucleate
(optional)

  • Analizor independent: un singur modul analitic XN
  • Funcții Rerun & Reflex integrate
  • Viteză de lucru: 100 probe/oră (CBC+DIFF)
  • Capacitate sampler: 50 probe simultan
  • Aplicații clinice inovatoare disponibile: CBC + DIFF, RET, BF, PLT-F, WPC.
  • Tehnologie: citometrie în flux cu fluorescență în toate profilurile de lucru
  • Volum probă: 88 μl
  • Parametri: 30 parametri de diagnostic standard CBC + DIFF, 16 parametri de diagnostic opționali
Solicită mai multe informații