Stago STA-R Max

Analizor automat de coagulare

Analizor complet automat pentru analiza hemostazei în cazul testelor coagulometrice, cromogenice și imunologice, putând efectua atât analize de rutină cât și teste de specialitate. Asigură managementul optim al probelor (flux de lucru mare, proceduri de încărcare și descărcare continuă, trasabilitate completă pentru reactivi și pentru rezultatele pacienților etc). Cu ajutorul modulului EPC se verifică integritatea și volumul probei, se detectează probele hemolizate, icterice și lipemice care pot afecta testele cromogenice și imunoturbidimetrice, toate acestea fără a fi nevoie de volum suplimentar de probă, fără impact asupra vitezei de lucru și cu un domeniu larg de măsură ce nu necesită diluție.

Inovator și scalabil, acest analizor se adaptează oricărei configurații de laborator, oferind posibilitatea de conectare cu liniile robotice automate oricare ar fi furnizorul acestora, sau se poate utiliza de sine stătător în funcție de configurația laboratorului.

De asemenea, rackurile analizorului sunt compatibile cu toate tipurile de module preanalitice. Linia de reactivi dedicată oferă o scală largă de parametri și un management securizat al informațiilor, inclusiv pentru precalibrările necesare analizelor de rutină.

Parametrii disponibili:

 • Determinări vâscozimetrice: PT (timp de protrombină), APTT (timp de tromboplastină partial activată), Fbg (fi brinogen), TT (timp de trombină), Timp de reptilază, Factori extrinseci, Factori intrinseci, Proteina S, APCR, LA (anticoagulant lupic), Microparticule
 • Determinări cromogenice: Anti Xa (Fondaparinux, Rivaroxaban, Apixaban), Anti IIa (Dabigatran), AT III, Proteina C, Plasminogen, Antiplasmină, TAFI
 • Determinări imunoturbidimetrice: D-Dimeri, FM (monomeri de fi brină), FDP (produși de degradare ai fibrinei), Factor von Willebrand.
 • Metode de detecție: vâscozimetrică, cromogenică, imunologică
 • 70 poziții refrigerate pentru reactivi, calibratori și controale
 • 215 tuburi probă la bord (inclusiv tuburi pediatrice și microtuburi)
 • 8 canale de măsurare pentru testele vâscozimetrice, cromogenice și imunologice
 • 3 brațe de pipetare
 • Opțiunea “cap piercing”
 • Posibilitatea programării a până la 200 protocoale pentru teste coagulometrice, cromogenice și imunologice
 • Încărcare continuă a tuturor produselor (calibratori, controale, reactivi și diluenți)
 • Interfață prietenoasă cu utilizatorul: tastatură și ecran tactil de înaltă rezoluție
 • Trasabilitate extinsă: managementul complet al informațiilor despre reactivi, arhivarea tuturor rezultatelor, agendă de întreținere cu alerte în timp real
 • Interfață de comunicații bidirecțională ce permite conectarea la LIS
 • Servicii inovative: suport pentru acreditare; diagnoză de la distanță
 • Capacitate de lucru: 220 teste/oră
Solicită mai multe informații